Nigel Farry

Urodził się i studiował w Anglii, jednak 15 lat swojego dorosłego życia spędził w Australii, gdzie pracował w wielu branżach, często na stanowiskach menedżerskich. Ukończył kilka kursów organizowanych przez City and Guilds of  London Institute min. TEFL (nauczanie j. angielskiego jako języka obcego) TESOL (nauczanie j. angielskiego jako drugiego języka).

Podczas pobytu w Australii pracował z różnymi grupami studentów, składającymi się również z przybyszów z innych krajów, których przygotowywał do podjęcia pracy w nowym dla nich kraju. Brał również udział w przygotowywaniu testów oceniających umiejętności językowe studentów angielskiego w Australii.

W swojej pracy lektora j. angielskiego chętnie wykorzystuje dodatkowe, starannie opracowane materiały, dzięki którym prowadzone przez niego lekcje są dynamiczne i pełne humoru.

Prywatnie jest świetnym kucharzem, jak prawdziwy Anglik pasjonuje się piłką nożną, interesuje historią, na temat której dużo czyta.